chata-vratna.sk

     TERCHOVÁ

Obec Terchová leží na úpätí NP Malá Fatra a je rodiskom známeho ľudového hrdinu Juraja Jánošíka. Nachádza sa tu množstvo znamenitých kultúrnych pamiatok ako napr. kostol sv. Cyrila a Metoda, v ktorom je počas Vianoc umiestnený drevený vyrezávaný betlehem. V lete je obec miestom mnohých kultúrnych a náboženských akcií, ktoré každoročne lákajú množstvo turistov z celého sveta. Začiatkom júla sa každoročne konajú Cyrilometodské dni.Prvý augustový víkend sa organizuje medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni. Je možné navštíviť expozíciu Považského múzea JánošíkTerchová, v ktorej sa nachádzajú historické dokumenty a materiály o Terchovej a ľudových zvykoch (napr. dereš, predmety používane cez fašiangy, potreby roľníckej domácnosti v minulosti).

www.terchova.sk

 

    VYCHYLOVKA (28km)

Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici – Vychylovke leží v malebnom prostredí doliny Chmúra, ktorá je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Kysuce a je stálou expozíciou v prírode, ktorá je jednou z najrozsiahlejších na Slovensku. Expozícia dokumentuje a približuje spôsob života a kultúry kysuckého ľudu v minulosti. Expozícia obsahuje spolu 34 stavieb Každoročne počas sezóny tu má návštevník možnosť vidieť ukážky práce remeselníkov, vystúpenia folklórnych skupín a súborov s ukážkami pracovného a obradového zvykoslovia, prípravu tradičných kysuckých jedál a iné.

Popri objektoch ľudového staviteľstva sa tu nachádza významná technická pamiatka - úzkokoľajná lesná železnica s úvraťovým systémom, ktorá kedysi spájala Kysuce s Oravou. Táto horská železnica je v súčasnosti jedinou fungujúcou historickou úvraťovou železnicou v Európe a jednou z mála vo svete (ďalšie sú v juž. Amerike a Indii). Vznikla v r.1926 a pôvodne dosahovala dĺžku 110 km v kopcovitom teréne. Do 70.tých rokov železnica slúžila hlavne na prepravu kmeňov dreva z lesa. Od jej rekonštrukcie táto múzejná železnica slúži na prevážanie návštevníkov romantickou trasou dlhou 3,6 km, prechádzajúcou cez areál Múzea kysuckej dediny.

Železnička má stanovený grafikon, podľa ktorého preváža návštevníkov v sezóne od mája do októbra.

www.kysuckemuzeum.sk

 

   ZÁZRIVÁ (10km)

Obec s roztrúseným osídlením v prekrásnom prírodnom prostredí, založená v polovici 16. storočia. Známa ako miesto producentov syrových korbáčikov a oštiepkov.

www.ztt.sk

 

   HRAD STREČNO (20km)

Strečniansky hrad stojí na začiatku strečnianskej tiesňavy proti toku Váhu na jeho ľavom brehu na strmej vápencovej skale vo výške asi 420 m.n.m.. Praveké nálezy dokazujú, že hradná vyvýšenina bola obývaná už v dobe bronzovej a železnej. Strečno patrilo medzi kráľovské hrady. Hoci prvá písomná zmienka o ňom pochádzala až z roku 1316, s istotou môžeme predpokladať, že existoval už v 13. storočí.

www.strecno.sk

 

   STARÝ HRAD (20km)

Vyníma sa na lesnom pozadí v Domašínskom meandri Váhu povyše strečnianskeho hradu. V jeho blízkosti sa nachádzajúce hradište svedčí o tom, že toto miesto bolo opevnené už v praveku. Už sám názov tohto hradu poukazuje na to, že na Považí patrí medzi najstaršie.

 

www.strecno.sk

Nachádzate sa tu: chata-vratna.sk Okolie